צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: שתה, שותה, ישתו, שותים, שתתה, נשתה, Incorrect: טוש, יתוש, תישן, שתל, משה, תיש,

שורשים ומשפחות מילים לכיתות ב

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות