1) איזו מילה אינה שייכת? a) different b) saw c) true d) wild 2) איזו מילה אינה שייכת? a) false b) usually c) never d) often 3) איזו מילה אינה שייכת? a) forest b) village c) clothes d) home 4) איזו מילה אינה שייכת? a) speak b) kill c) sometimes d) wear 5) מה משותף למילים - happy, dangerous, safe, nice? a) פעלים b) שמות עצם c) ביטויי זמן d) שמות תואר 6) איזו מילה אינה שייכת? a) tree b) sun c) flower d) magic 7) מה משותף למילים - often, sometimes, once upon a time, early? a) פעלים b) שמות עצם c) ביטויי זמן d) שמות תואר 8) מה משותף למילים - kill, forget, catch, tell? a) פעלים b) שמות עצם c) ביטויי זמן d) שמות תואר 9) מה משותף למילים - saw, was? a) פעלים בזמן עבר b) פעלים בזמן הווה c) פעלים בזמן עתיד 10) מה פירוש המשפט: Fairy tales are usually short stories for children. a) הגדות הן תמיד סיפורים קצרים לילדים. b) אגדות הן תמיד סיפורים קצרים לילדים. c) מעשיות הן בדרך כלל סיפורים קצרים לילדים. d) מעשיות הן לפעמים סיפורים קצרים לילדים.

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?