1) גדול a) big b) bird c) not d) the 2) ציפור a) fox b) red c) grey d) bird 3) כלב a) fish b) dog c) bird d) frog 4) דג a) big b) smart c) fish d) strong 5) שועל a) fox b) frog c) wolf d) grey 6) טרי a) soft b) test c) not d) fresh 7) צפרדע a) strong b) frog c) old d) short 8) אפור a) bird b) farmer c) grey d) sick 9) לא a) not b) the c) grey d) me 10) אדום a) my b) hard c) red d) toy 11) חכם a) ship b) smart c) ring d) big 12) חזק a) shelf b) river c) smart d) strong 13) ה... a) the b) big c) fox d) not 14) זאב a) fish b) fox c) wolf d) toy

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?