צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
We ____ breakfast when we ____ the avalanche. We ____ a shelter when we ____ some unusual plants. When we ____ outside we ____ the bear. The weather suddenly ____ when we ____ the stars.

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות