1) השבר 23/8 נמצא a) בין 0 ל1 b) בין 1ל2 c) בין 2 ל3 d) בין 3 ל-4 2) ניתן לכתוב את השבר 8/7 גם... a) 1 1/7 b) 7/8 c) 1 2/7 d) 8/5 3) איזה מהשברים הבאים הוא מספר שלם? a) 25/3 b) 24/7 c) 23/6 d) 27/3 4) איזה מהשברים הבאים גדול מ-5 a) 25/8 b) 17/4 c) 11/2 d) 30/7 5) איזה מהבאים אינו יכול להפוך לשבר מעורב? a) 9/7 b) 7/9 c) 8/7 d) 7/6 6) השבר 203/10... a) נמצא בין 2 ל-3 b) קטן מ-10 c) גדול מ20 d) קטן מ1 שלם 7) איזה מהשברים יוצא דופן a) 21/7 b) 27/9 c) 33/11 d) 23/8

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?