צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
7x3 - 21, 8x4 - 32, 6x5 - 30, 9x2 - 18, 4x6 - 24,

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות