1) =4+5 a) 4 b) 5 c) 2 d) 1 e) 9 f) 6 2) =3+5 a) 5 b) 11111111 c) 8 d) 4 e) 3 f) 2 3) =3+5 a) 5 b) 11111111 c) 8 d) 4 e) 3 f) 2 4) =7+1 a) 8 b) 3 c) 4 d) 6 e) 5 f) 2 5) =1+9 a) 6 b) 4 c) 9 d) 7 e) 2 f) 10 6) =3+4 a) 7 b) 2 c) 6 d) 4 e) 5 f) 8 7) =4+1 a) 1 b) 5 c) 4 d) 8 e) 6 f) 3 8) =2+3 a) 8 b) 5 c) 2453 d) 4 e) 777778 f) 347 9) =5+4 a) 7 b) 5 c) 2 d) 9 e) 3 f) 6 10) =5+2 a) 0 b) 5 c) 7 d) 6 e) 2 f) 4

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?