שמיכה, ארון, סוס, סולם, חלילית, כביש, גלגל, טלפון, מטוס, משקל, לחמניה, ארנק, מחברת, מספריים, שבת.

מצאו מילים הקשורות לי"ט כסלו. מה הקשר ביניהן?

לוח תוצאות מובילות

קלפים אקראיים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?