1) כמה זה 1+3 2) כמה זה 3+4 3) כמה זה 5+3 4) כמה זה 3+6 5) כמה זה 4+5 6) כמה זה 5+2 7) כמה זה 5+5 8) כמה זה 6+2 9) כמה זה 7+3 10) כמה זה 8+1

פתח את הקופסא מאת הילי

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?