צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
הָלַךְ, עַכְבָּר, טַבַּעַת, טַל, אָכְלָה, דָרַךְ, כַּד, יָם, פַּרְפַּר.

מילים עם הצלילים ש-ב-ת-ח-ל-ה-ו-נ-ג-ד-מ--ם--ס-י-ר-ק-א-ו-ע-פ-ז-ט-כּ,כ-ך-

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות