1) 5+5= a) 10 b) 7 c) 9 d) 5 e) 6 f) 8 2) 4+4= a) 9 b) 7 c) 5 d) 8 e) 3 f) 2 3) 8+2= a) 9 b) 10 c) 7 d) 8 e) 5 f) 6 4) 6+3= a) 7 b) 6 c) 9 d) 8 e) 10 f) 5 5) 7+2= a) 3 b) 6 c) 10 d) 9 e) 8 f) 7 6) 6-4= a) 5 b) 7 c) 8 d) 10 e) 2 f) 3 7) 7-3= a) 5 b) 6 c) 7 d) 8 e) 9 f) 4 8) 9-5= a) 4 b) 6 c) 7 d) 5 e) 8 f) 9 9) 4-2= a) 3 b) 2 c) 4 d) 5 e) 7 f) 8 10) 6-3= a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1 f) 8

משחק מבוך בחשבון מאת הילי

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?