1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

שבצו את המספרים 1 עד 8 כך שלא יהיו מספרים עוקבים בעיגולים המחוברים בקו

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?