צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
purr - a noise a cat makes when it's happy, paw - a cat's foot, claw - a cat's nails, whiskers - hair on a cat's face, hunt - chase and kill, groom - keep fur clean, scratch - use a claw to ______ someone/something, nap - a short sleep,

Describing cats

על ידי

ערכת נושא

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות