צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: גדלתם, גדלתן, ישבתם, ישבתן, הלכתם, הלכתן, שאלתם, שאלתן, Incorrect: גדלתי, גדלת, ישבתי, ישבת, הלכתי, הלכת, שאלתי, שאלת,

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות