3+1 - 4, 2+1 - 3, 1+1 - 2, 7+0 - 7, 6+3 - 9, 3+3 - 6, 5+5 - 10, 4+4 - 8, 4+1 - 5,

חיבור וחיסור עד 10

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?