1) 10 a) 5+5 b) 6+6 c) 7+7 d) 8+8 e) 9+9 f) 8+7 2) 12 a) 5+5 b) 6+6 c) 7+7 d) 8+8 e) 9+9 f) 8+7 3) 14 a) 5+5 b) 6+6 c) 7+7 d) 8+8 e) 9+9 f) 8+7 4) 14 a) 5+5 b) 6+6 c) 7+7 d) 8+8 e) 9+9 f) 8+7 5) 16 a) 5+5 b) 6+6 c) 7+7 d) 8+8 e) 9+9 f) 8+7 6) 18 a) 5+5 b) 6+6 c) 7+7 d) 8+8 e) 9+9 f) 8+7 7) 15 a) 5+5 b) 6+6 c) 7+7 d) 8+8 e) 9+9 f) 8+7 8) 11 a) 5+5 b) 6+5 c) 7+7 d) 8+8 e) 9+9 f) 8+7 9) 13 a) 5+5 b) 6+5 c) 7+6 d) 8+8 e) 9+9 f) 8+7 10) 17 a) 5+5 b) 6+5 c) 7+6 d) 8+8 e) 9+8 f) 8+7

חיבור וחיסור עד 20

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?