1) 2 a) 2X2 b) 2X1 c) 2X5 2) 4 a) 2X2 b) 2X1 c) 2X5 3) 6 a) 2X2 b) 2X1 c) 2X3 4) 8 a) 2X2 b) 2X4 c) 2X3 5) 10 a) 2X2 b) 2X1 c) 2X5 6) 12 a) 2X2 b) 2X1 c) 2X6 7) 14 a) 2X2 b) 2X1 c) 2X7 8) 16 a) 2X2 b) 2X1 c) 2X8 9) 18 a) 2X9 b) 2X1 c) 2X5 10) 20 a) 2X2 b) 2X10 c) 2X5 11) 0 a) 2X0 b) 2X1 c) 2X5
על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?