צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: 2❌20═40, 4❌6═24, 40∶4═10, 42∶2=21, 28∶4=7, 18❌2=36, 5❌12=60, 4❌8=32, 32∶4=8, 35∶7=5, 55:11=5, 6❌5=30, 14∶2=7, 3:3=1, 9❌0=0, Incorrect: 2❌20═22, 4❌6═10, 40:4=36, 42∶2=22, 28∶4=24, 18❌2=32, 5❌12=17, 4❌8=24, 32∶4=10, 35∶7=7, 55:11=44, 6❌5=11, 14∶2=12, 3:3=0, 9❌0=9,

כפל וחילוק

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות