צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: ثَعْلَب, حَرَثَ, ثَور, ثُعبان, مُثَلَّث, ثَلْج, Incorrect: أَرْنَب, حَرَقَ, دور, تَعبان, مُرَبَّع, كَلْب,

איפה יש את האות ث

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות