צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: אספתי את המשחקים , כיבדתי חבר בבמבה , התרחצתי, שטפתי כלים, עזרתי לאמא להכין עוגה, Incorrect: זרקתי אוכל לרצפה, דחפתי חבר , חטפתי לחברה משחק, הרעשתי לאחותי הגדולה , צעקתי על חברה , קשקשתי בגואש על הקיר ,

מעשה טוב/לא טוב

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות