, , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

נכון / לא נכון (על פי כרטיסיות משחק של שהם ירקוני)

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

קלפים אקראיים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?