צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: בעלה של הרבנית חיה מושקא, הרבי מליובביטש, חתנו של הרבי הריי"צ, בנה של הרבנית חנה, נשיא הדור, Incorrect: הבעש"ט, רבי יהודה הנשיא, אברהם אבינו, דוד המלך, רבי נחמן, החת"ם סופר, רבי לוי יצחק מברדיטשוב ,

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות