1) a in this word says: a) short a - like in ap-ple b) long a - like in safe 2) a in this word says: a) short a - like in ap-ple b) long a - like in a-corn 3) The u in this word makes a) long u - like in pupil b) short u - like in up 4) The u in this word makes a) short u - like in up b) long u - like in flu 5) The u in this word makes a) short u - like in up b) long u - like in flu 6) The e in this word makes a) long e - like in me b) short e - like in bed 7) The e in this word makes a) long e - like in me b) short e - like in bed 8) The i in this word makes a) long - like in pine b) short - like in itch 9) The i in this word makes a) long - like in hi b) short - like in itch 10) The i in this word makes a) long - like in pine b) short - like in itch 11) The o in this word makes a) short - like in oct-o-pus b) long - like in cone 12) The o in this word makes a) short - like in oct-o-pus b) long - like in no 13) The o in this word makes a) short - like in oct-o-pus b) long - like in no 14) the y in this word makes a) i like in cry b) y like in yellow 15) the y in this word makes a) i like in cry b) y like in yellow

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?