שמש - חמה, אף - חוטם, תכשיט - עדי, ענן - עב, גשם - מטר, אדמה - קרקע, עץ - אילן, שמיים - מרום, גבוה - רום, סוד - רז,

מילים נרדפות כתה ב 1

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?