אתרוג, לולב, ערבה, הדס, סוכה, קישוט,

משחק זכרון לחג סוכות

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?