ק, ש, ג, ח, ס, ת, ל, ז, ד, ר, ב, ם.

בְּאֵיזוֹ אוֹת מִסְתַּיֶּמֶת הַמִּלָּה?

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?