1) ג a) b) c) 2) ר a) b) c) 3) ח a) b) c) 4) ל a) b) c) 5) שׁ a) b) c) 6) ן - נ' סופית a) b) c)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?