צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000.

المبنى العشري

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

קלפים אקראיים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות