צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
4 - 2 × 2 =, 8 - 2 × 4 =, 10 - 2 × 5 =, 12 - 2 × 6 =, 14 - 2 × 7 =, 2 - 2 × 1 =, 24 - 2 × 12 =, 20 - 2 × 10 =, 16 - 2 × 8 =, 6 - 2 × 3 =,

חשבון כפל

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות