האסיף חג גם נקרא סוכות חג, וגם ריח טעם יש גם לאתרוג, הסוכות חג נקרא כך בה לשבת שבונים ונוהגים הסוכה על שם, להזמין הסוכה אל נוהגים אורחים - האושפיזין., נקראים :המינים ארבעת לולב,אתרוג,הדס וערבה. .

משפטים מבולבלים על סוכות

על ידי

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?