אמת: 9+3=12, 5+9=14, 9+11=20, 6+9=15, 8+9=17, 9+7=16, שקר: 9+7=18, 9+1=11, 6+9=12, 4+9=14, 9+0=0, 5+9=13,

אמת או שקר חיבור וחיסור עד 20

לוח תוצאות מובילות

סגנון חזותי

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?