צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: שלומית בנתה סוכה תחת כיפת השמיים, שלומית הניחה סכך מלא כך שיהיה צל יותר משנה, שלומית הקפידה להניח שלוש דפנות לסוכה , שלומית בנתה תחילה את הדפנות אחר כך הניחה סכך, הסוכה שבנתה שלומית הייתה ראויה לישיבה נוחה, גובה הסוכה ממטר ומעלה, Incorrect: שלומית בנתה סוכה מתחת לעץ כדי שלא יהיה לה חם, שלומית חיברה ענפים של עץ נטוע לסוכה, שלומית בנתה את הסוכה מתחת למרפסת של השכנים, שלומית הסתפקה במספר ענפים לכיסוי הסוכה, שלומית בנתה סוכה גבוהה מאוד, שלומית הניחה קודם את הסכך ורק אחר כך בנתת את הדפנות,

שלומית בונה סוכה ..

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות