צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: הר, היפופוטם, נהר, מסיכה, ילדה, יונה, מיטה, זהב, הגה, Incorrect: גשם, רכב, ילד, בית, ארנב, עץ, חלון, ארון,

"اضرب الكلمات التي تحوي حرف ال" ה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות