צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: מפעל _مصنع, מזמינים_ يدعون, מדליק-يشعل, גפרור-كبريت, הפסקה- توقف, Incorrect: חשמל-غاز, תקופה-سنوات, ממציא-يضع , פונוגרף-جهاز تقليد اصوات, להמשיך_ان يزور,

פירוש מילה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות