צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) בָּא 2) בָּאָה 3) נָח 4) נָחָה 5) לָקַח 6) לָקחָה 7) לָן  8) לָנָה 9) בָּחַן 10) בָּחֲנָה 11) קָנָה  12) חָלָק 13) חָנָן 14) חַנָּה 15) בַּנַּחַל 16) חָלָה 17) לַנַּחַל 18) הַחַלָּה

קריאת מילים עד האות ק בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות