צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
שקר: 10 ÷ 5 = 2, 40 ÷ 5 = 8, 25 ÷ 5 = 5, 35 ÷ 5 = 7, 15 ÷ 5 = 3, 5 ÷ 5 = 1, 45 ÷ 5 = 9, 30 ÷ 5 = 6, 20 ÷ 5 = 4, אמת: 20 ÷ 5 = 7, 30 ÷ 5 = 10, 30 ÷ 5 = 7, 15 ÷ 5 = 9, 15 ÷ 5 = 6, 25 ÷ 5 = 1, 25 ÷ 5 = 6, 35 ÷ 5 = 5, 45 ÷ 5 = 5,

חילוק ב- 5 אמת או שקר

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות