צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
7x8, 6x4, 9x6, 8x8, 8x3, 7x7, 7x9, 3x5, 6x6, 6x5, 3x4, 2x9, 9x4, 9x3, 4x4, 5x5, 7x5, 5x2, 8x0.

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות