צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
get up, have a shower, go to bed, go to school, play, work, have lunch, have breakfast, have supper, go home,

English adventure 3 u5 - słownictwo - my day

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות