צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
דגי הסלמון הם דגים ____. הם ____ מהביצים בערוצי נחל קטנים. הם ____ עד לאוקיינוס וחיים שם. כשהם מתבגרים, ____ שוחים בחזרה לנחל שבו בקעו מהביצים. הם חוזרים לשם כדי להטיל ____. דגי הסלמון ____ לחזור למקום שבו בקעו מהביצים. הם שוחים מאות קילומטרים במעלה הנחל ____ הזרם! בדרכם הם ____ בסכרים שבנו אנשים. חלקם מתקשה ____ את הסכרים הגבוהים. חלקם אינו מצליח ____ לאזור ההטלה. ____ אינו מצליח להתרבות. בארצות הברית מצאו ____ מקורי לבעיה: המציאו שם ____ מיוחד. התותח ____ את דגי הסלמון מהמים. הוא שואב אותם לתוך ____ שאורכו כ- 60 מטרים. אחר כך הוא ____ אותם מעל הסכר. הדגים ____ את המכשול וממשיכים בדרכם לאזור ההטלה.

תותח דגי הסלמון - השלמת מילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות