נכון: 83-10=73, 10-1=9, 20+20=40, 20-20=0, 1+10=11, 11+3=14, 1+95=96, 66+0=66, 10+10=20, 30+30=60, 90+10=100, 14+2=16, 10+5=15, שקרי: 100+1=100, 10+80=89, 10+10=30, 10+1=18, 1+14=1, 1+2=20, 56+8=91, 50+50=32, 5+51=1, 2+5=5, 30+1=60, 13-3=7,

אמת או שקר חשבון

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?