צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) قيمة الرقم 3 في العدد 237 a) 30 b) 300 c) 3 2) قيمة الرقم 5 في العدد 549 a) 5 b) 500 c) 50 3) قيمة الرقم 8 في العدد 208 a) 800 b) 80 c) 8 4) منزلة العشرات في العدد 567 a) 1 b) 8 c) 5 d) 6 5) قيمة الرقم 2 في العدد 256 a) 2 b) 20 c) 2000 d) 200 6) العدد 527 بالكلمات a) مئتان وخمسة وعشرون  b) خمس مئة وسبعون c) خمس مئة وسبعة وعشرون 7) العدد مئتان وثلاثة عشر بالارقام a) 213 b) 203 c) 312 8) ثمان مئة وعشرة a) 181 b) 810 c) 610 9) قيمة الرقم 1 في العدد 108 a) 0 b) 10 c) 1 d) 100 10) منزلة الرقم 6 في العدد 360 a) احاد b) عشرات c) مئات 11) العدد التالي للعدد 658 a) 657 b) 654 c) 759 d) 659 12) العدد السابق للعدد 450 a) 459 b) 449 c) 451 d) 455 13) العدد الاكبر ب 10 من العدد 347 a) 337 b) 447 c) 348 d) 357 14) العدد الاصغر ب 10 من العدد 683 a) 673 b) 583 c) 682 d) 693 15) هل العدد 365 ثنائي المنازل ام ثلاثي المنازل ؟ a) ثنائي b) ثلاثي 16) هل العدد 56 ثنائي المنازل ام ثلاثي ؟ a) ثنائي b) ثلاثي

المبنى العشري للصف الثالث

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות