משושה, מתומן, משובע, משולש ישר זוית, מעוין, משולש שווה שוקיים, מקבילית, מחומש.

מתמטיקה - מצולעים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?