אַבָּא בָּנָה בָּמָה - בָּנָה אַבָּא בָּמָה, רָמָה שָׁרָה בָּהָר הָרָם - רָמָה בָּהַר שָׁרָה הָרָם, בַּר רָאָה גַּלְגַּל בַּגַּן - גַּלְגַּל רָאָה בַּר בַּגַּן, הָגָר אָמְרָה גַּל נָמָה - אָמְרָה הָגָר נָמָה גַּל, אַבָּא בָּנָה סֻכָּה נָאָה - אַבָּא סֻכָּה נָאָה בָּנָה, הַבַּלָּשׁ רָאָה נְמָלָה לָנָה בַּגַּלְגַּל - רָאָה נְמָלָה הַבַּלָּשׁ בַּגַּלְגַּל לָנָה, גַּל גָּרַר גַּלְגַּל לַבָּמָה בַּגַּן - גַּלְגַּל גָּרַר גַּל בַּגַּן לַבָּמָה, אַבָּא בָּנָה גַּג בַּגַּן - אַבָּא גַּג בָּנָה בַּגַּן,

משפטים מבולבלים קרא והתאם

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?