דָּג, חַמָּנִית, צָב, תָּמָר, מַזְלֵג, חֵץ, פַּרְפַּר, אַרְנָק, גַּמָּד, - חָתוּל,

הַתְאָמַת מִלָּה לִתְמוּנָה

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?