2CO2, 10HCN, S8, 5NO, 3NH3, 8S, H 2 SO 4, 4HNO 3, 5N2, תערובת של שני יסודות, 3H 2 O + 2O 2, 2H2CO + 3H2S,

שפה כימית

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?