צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) נמוך a) שקט b) איטי c) גבוה 2) צר a) נקי b) רחב c) גבוה 3) דק a) רחב b) חושך c) עבה 4) אטום a)  שקוף b) חם c) נקי 5) רדוד a) חם b) ישר c) עמוק 6) רזה a) חם b) עמוק c) שמן d) קל 7) בפנים a) גבוה b) יבש c) בחוץ 8) רעש a) שקט b) בחוץ c) קל 9) רחוק a) קרוב b) חם c) עבה 10) אור a) חם b) חושך c)  שקוף 11) רטוב a) ישר b) יבש c) בחוץ 12) עקום a)  שקוף b) חושך c) ישר 13) מלוכלך a) נקי b) קל c) חושך 14) זול a) חושך b) יקר c) שקט 15) קר a) חם b) יקר c) איטי 16) מהיר a) איטי b) נקי c)  שקוף 17) בריא a) בחוץ b) שקט c) חולה 18) קשה a) חולה b) קל c) שמן

כיתה ב- אורי- הפכים

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות