ג גשם, ח חצב, ציפורים צ, נ נחליאלי, שלכת ש, חילזון ח.

צליל פותח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?