צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
זכר: קַשָּׁר, נָשַׁר, נָחַר , בָּחַר, בָּא, נקבה : קָשׁרָה, נָשׁרָה, נַחרָהּ, בַּחַרָּה, בָּאָה,

זכר נקבה עד האות ר' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות