1) 4+2= a) 5 b) 6 c) 7 2) 3+3= a) 5 b) 8 c) 6 3) 1+5= a) 6 b) 8 c) 9 4) 6+0= a) 0 b) 6 c) 1 5) 6-1= a) 6 b) 5 c) 4 6) 6-6= a) 6 b) 0 c) 1 7) 6-4= a) 2 b) 3 c) 1 8) 6-2= a) 5 b) 3 c) 4 9) 3-1= a) 1 b) 2 c) 4 10) 2-1= a) 2 b) 3 c) 1 11) 5-1= a) 4 b) 3 c) 6 12) 4+4= a) 6 b) 8 c) 9 13) 5+3= a) 9 b) 8 c) 7 14) 7+1= a) 8 b) 6 c) 9 15) 8+0= a) 4 b) 2 c) 8 16) 8-1= a) 9 b) 6 c) 7 17) 8-2= a) 6 b) 9 c) 4 18) 8-3= a) 4 b) 5 c) 6 19) 8-4= a) 3 b) 6 c) 4 20) 8-5= a) 3 b) 2 c) 4

תבנית 6 חשבון

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?