צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
The Blitz: German bombing raids, cities destroyed, blackout, shelters, warning sirens, Dunkirk: miracle, evacuation by boat, troops rescued, Operation Dynamo, Rationing: Dig for Victory, allocation, scarcity, ended in 1954, Evacuation: countryside, 1.5 million children, Operation Pied Piper,

WW2 events key facts

על ידי

ערכת נושא

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות